کانال تلگرام در وادی عمل

کانال تلگرام در وادی عمل

ID: @e_dv

موضوع عرفان در وادی عمل: اعمال و احوال قلبی است از آنجهت که رساننده به کمال نهایی انسان هستند.

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های تلگرام ویژه