تماس با ما

این فرم تنها برای ارتباط با پشتیبانی سایت تلگرام جو است، فعالیت این سایت در زمینه معرفی رسانه های تلگرام می باشد، برای ارسال پیام به مدیر رسانه های تلگرام ثبت شده در این سایت، از این بخش استفاده ننماید.

پشتیبانی تلگرام جو از طریق تلگرام

@SMD_ONLINE_SUPPORT