کانال تلگرام برادران کاکائویی

کانال تلگرام برادران کاکائویی

ID: @risetoacocoa

مجموعه گروه برادران کاکائویی گامی درراستای توسعه اقتصادمیهن عزیزمان می باشدکه قصدداردگوشه ای ازتوسعه کسب وکاردرفرآیندتولیدمحصولات غذایی درکشورباشد.
((باشدکه سرزمینمان شادباشند.))
این گروه باتولیدمحصولات کاکائویی کارخودراآغازکرده وامیدداریم خدمتی کرده باشیم.

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های تلگرام ویژه