ثبت کانال تلگرام

برای ثبت کانال، نوع ثبت کانال خود را انتخاب نمایید؟ثبت ویژهثبت رایگان
امکان ویرایش آگهی دارد ندارد
مدت زمان بررسی و تایید کانالکمتر از 1 ساعت3 روز کاری
نمایش تعداد بازدید آگهی بله خیر
نمایش در صفحه نخست بازدید بیشتر بله خیر
نمایش در صفحه کانال های ویژه بازدید بیشتر بله خیر
نمایش در تمامی صفحات بازدید بیشتر بله خیر
نمایش در ابتدای دسته بندی ها بازدید بیشتر بله خیر
نمایش در ابتدای نتایج جستجو بازدید بیشتر بله خیر
هزینه ثبت

19,000 تومان

رایگان

ثبت کانال، نوع ثبت کانال خود را انتخاب نمایید؟ثبت ویژهثبت رایگان